Najważniejszy przetwornik obrazu
Najważniejszy przetwornik obrazu

Koncepcja kamery Panomera®

Koncepcja wieloprzetwornikowej kamery Panomera® powstała w wyniku zapotrzebowania na systemy nadzoru wideo dla rozległych obiektów przy zapewnieniu założonego poziomu szczegółowości obrazu na całym obserwowanym obszarze.

W celu określenia podstawowych kryteriów projektu systemu Panomera® Dallmeier przeprowadził szereg eksperymentów w wyniku których znaleziono zależność pomiędzy zdolnością wzrokowego rozpoznawania osób a szczegółowością obrazu mierzoną w pikselach na metr obserwowanego obiektu (pix/m).

Ustanowione później światowe standardy są zgodne z wynikami tych doświadczeń. Przy szczegółowości 125 pix/m możliwe jest rozpoznanie osoby. Szczegółowość pomiędzy 62 a 125 pix/m pozwala obserwować osoby. Gdy szczegółowość obrazu wynosi 250 pix/m i więcej, operator systemu nadzoru wideo jest w stanie dokonać identyfikacji nieznanych osób.

Panomera® wspomaga ludzką percepcję szczegółów obrazu

 
Projektowanie systemów nadzoru wizyjnego z wykorzystaniem kamer Panomera® dla określonego obszaru ułatwia narzędzie IP Video System Design Tool. Pomaga ono dobrać model kamery Panomera® najlepiej spełniający oczekiwania klienta. Panomera® firmy Dallmeier to techniczne rozwiązanie geometrycznego zagadnienia najbardziej efektywnego rozmieszczenia pikseli (lub przetworników obrazu) w taki sposób, aby zagwarantować pożądany poziom szczegółowości liczony w pix/m na całym obserwowanym obszarze. Na podstawie otrzymanych wymagań, przetworniki obrazu umieszcza się w różnej wielkości obudowach Panomera®. Potrzebny jest tylko jeden punkt instalacji kamery, co minimalizuje niezbędną do zasilania i transmisji obrazu infrastrukturę i generalnie obniża koszty instalacji.

Różne modele kamer Panomera®
Różne modele kamer Panomera®

 
Kamery Panomera® to autonomiczne systemy nie wymagające obecności operatora sterującego kamerą PTZ. Strumień wideo z kamery Panomera® jest w sposób ciągły rejestrowany z zadaną szczegółowością. Użytkownik może „nawigować w przeszłości” przybliżając obraz dowolnego fragmentu chronionego obszaru w celu prześledzenia szczegółów jakiegoś zdarzenia. W konsekwencji, Panomera®, uwzględniając dodatkowo możliwość korzystania z jej obrazu przez wielu użytkowników, znacznie przewyższa swoją funkcjonalnością instalacje z kamerami PTZ.

Działanie takiego systemu polega na sumowaniu i zwielokrotnieniu rozdzielczości pojedynczych przetworników obrazu w celu dostarczenia płynnego obrazu o bardzo wysokiej szczegółowości. Dallmeier oferuje różne rodzaje przetworników obrazu, aby dla konkretnego zastosowania uzyskać optymalną równowagę pomiędzy parametrami takimi jak rozdzielczość, czułość i poklatkowość. W wyniku zastosowania różnych przetworników obrazu powstały modele kamer Panomera® o nazwach Baseline, Topline i Nightline. Typowa kamera produkowana przez firmę Dallmeier wykorzystuje przetwornik 5MP, który może być dynamicznie przełączany do wykorzystania w modelach kamer dowolnej rozdzielczości od D1 (720x576) poprzez 720HD (1280x720), 1080HD (1920x1080), 3MP, 4MP oraz 5MP.

Przetworniki megapikselowe w kamerach Dallmeier
Przetworniki megapikselowe w kamerach Dallmeier

 
Kamery firmy Dallmeier same w sobie są bardzo wysokiej jakości, jednak kiedy zostaną połączone w specjalnym mechaniczno-optyczym systemie tworzą wrażenie ciągłego pola widzenia złożonego z połączonych obrazów z wielu kamer. Obraz z każdej z tych kamer jest rejestrowany niezależnie na wielokanałowym rejestratorze, jednak gdy ich strumienie wideo są oglądane na żywo lub odtwarzane z rejestratora, są łączone w jeden ciągły obraz zbudowany z obrazów wszystkich indywidualnych modułów.

Panomera® składa się z wielu pojedynczych modułów kamer megapikselowych z różnymi obiektywami
Panomera® składa się z wielu pojedynczych modułów kamer megapikselowych z różnymi obiektywami

Moduły kamerowe i ich obiektywy są dobrane w taki sposób, aby im dalszy jest obserwowany obiekt, tym bardziej był on powiększany przez obiektyw, zatem wyświetlany obraz ma taką samą szczegółowość niezależnie od odległości pomiędzy kamerą i obiektem. Korzystając z cyfrowego zoomu można zobaczyć więcej szczegółów oddalonych obiektów niż byłoby to możliwe przy wykorzystaniu tylko jednego przetwornika obrazu i obiektywu o tym samym polu widzenia.

W celu spełnienia wymagań konkretnego projektu można użyć wielu różnych kombinacji modułów kamerowych i obiektywów. Dallmeier produkuje kilka różnych standardowych modeli kamer Panomera® jednak na zamówienie może wykonać dowolną, niestandardową konfigurację modułów.

Zasada działania kamery Panomera®
Zasada działania kamery Panomera®

 
Kamery Panomera® mogą mieć dowolny format obrazu, nie tylko standardowe 4:3 lub 16:9, lecz także węższy lub szerszy niż typowe formaty przetworników obrazu.

Panomera® wykorzystuje różne obiektywy dla różnych odległości
Panomera® wykorzystuje różne obiektywy dla różnych odległości

 

Panomera® z obiektywami o ogniskowej 50 mm obserwuje trybunę stadionu z odległości 200m
Panomera® z obiektywami o ogniskowej 50 mm obserwuje trybunę stadionu z odległości 200m

 

Panomera® w monitoringu ruchu drogowego
Panomera® w monitoringu ruchu drogowego

Dobór formatu obrazu zależy od kształtu wymaganego pola widzenia. W fabryce dla każdego modelu kamery Panomera® starannie zestraja się wszystkie moduły mechanicznie i optycznie.

Oprogramowanie automatycznego dostrajania wyrównuje wiele parametrów poszczególnych przetworników obrazu, takich jak ekspozycja, balans bieli, ostrość, a nawet przesunięcie pikseli dla doskonałego połączenia obrazów z wielu modułów kamerowych.

 
 
 
 

Panomera® w monitoringu ruchu drogowego
Panomera® w monitoringu ruchu drogowego

 
Ostatnim elementem systemu jest oprogramowanie Panomera® Viewing Client lub Smavia® Viewing Client, które wyświetla kompletny obraz ze wszystkich przetworników tak, jakby powstał on w jednej, wielomegapikselowej kamerze.

Operatorzy mogą teraz wybrać dowolny interesujący ich obszar i przybliżyć go aby zobaczyć więcej szczegółów, zarówno podczas podglądu na żywo jak i w czasie odtwarzania nagrań nie zakłócając przy tym pracy innych użytkowników tej samej kamery Panomera®.

Szczegółowy widok w zbliżeniu z kamery Panomera® z odległości 1 km (Błękitne okno na pełnym widoku)
Szczegółowy widok w zbliżeniu z kamery Panomera® z odległości 1 km (Błękitne okno na pełnym widoku)

Podsumowując, Panomera® to nowa koncepcja kamery idealna dla obserwacji rozległych otwartych przestrzeni zawierających wiele aktywnych i bogatych w szczegóły elementów. Ta klasa obiektów obejmuje (lecz nie ogranicza się do nich) porty lotnicze, stadiony, węzły autostrad, stacje kolejowe, duże parkingi, centra handlowe, atrakcje turystyczne, terminale kontenerowe i wiele innych.

Panomera®  z 6 przetwornikami
Panomera® z 6 przetwornikami

Narzędzie Autokalibracji

 

Panomera®  - łatwość instalacji

Z instalacyjnego punktu widzenia, kamera Panomera® wymaga podłączenia jedynie zasilania i sieci Ethernet. W rzeczywistości jest to jeden z najważniejszych atutów kamery Panomera® w porównaniu z wielością pojedynczych kamer potrzebnych do obserwacji określonego obszaru.

Aktualnie produkowane są modele kamer Panomera® z 4, 7, 8, 14, 15, i 17 modułami kamerowymi. Każdy z tych modułów wytwarza strumień danych od 2 Mb/s do 6Mb/s zatem nawet największa Panomera®  z 17 modułami wymaga przepustowości sieci nie przekraczającej 100 Mb/s. Umożliwia to stosowanie połączeń sieciowych zarówno miedzianych jak i światłowodowych, a więc Panomera® może być zainstalowana w dowolnej lokalizacji nawet w odległości kilku kilometrów od rejestratora i stacji operatorskich. Mniejsze modele, jak Panomera® S4 można podłączyć używając nawet tylko jednego kabla dla zasilania i transmisji w standardzie PoE+.

W podstawowej konfiguracji kable sieciowe kamer Panomera® mogą być podłączone bezpośrednio do switcha sieciowego wspierającego multicasting. Multicasting jest wykorzystywany do podglądu na żywo co pozwala podłączyć do kamery Panomera® wiele stacji operatorskich bez zwiększania ruchu w sieci. Rejestrator oraz stacje operatorskie są także podłączone do tego samego switcha. Wszystkie modele Panomera® zamknięte są w obudowach IP66 co zapewnia odporność na wilgoć, deszcz i śnieg i pozwala na ich instalację na zewnątrz budynków. Obudowy są także wyposażone w grzałki przeciwdziałające zamarzaniu szyb w zimie.

Kamera Panomera®, jak już wspomniano, posiada tylko jedno wyjście sieciowe do transmisji strumieni wideo wszystkich modułów kamerowych do rejestratora oraz stacji operatorskich. Podstawowy schemat połączeń systemu jest zatem bardzo prosty. Potrzebny jest tylko jeden switch sieciowy łączący wszystkie elementy: kamerę Panomera®, rejestrator i stacje operatorskie. Switch powinien być wysokiej klasy urządzeniem pracującym w warstwie 3 i obsługującym multicasting. Multicasting jest zalecany, ale w najprostszych instalacjach nie jest niezbędny.

Pole widzenia kamery Panomera®

Pole widzenia kamery Panomera® jest uzależnione od doboru obiektywów. Moduły kamer, z których składa się Panomera® są wyposażone w najlepsze obiektywy stałoogniskowe o ogniskowych 9mm, 12.5mm, 25mm, 50mm oraz 75mm. W kamerach Panomera® nie stosuje się obiektywów varifocal, gdyż tylko najwyższej jakości obiektywy stałoogniskowe zapewniają wymaganą ostrość obrazu.

Panomera® zapewnia szczegółowość na każdej odległości
Panomera® zapewnia szczegółowość na każdej odległości

 

Szczegółowość
Szczegółowość

W systemach CCTV szczegółowość wyraża się jako „piksele/metr obiektu” często zapisywane jako pix/m. Dla przykładu, Panomera® z obiektywem 75mm pozwala na identyfikację osoby z odległości 138m, a rozpoznanie z odległości 276m.

W systemach CCTV identyfikacja oznacza, że jakość obrazu gwarantuje identyfikację osoby zdefiniowaną jako zdolność do pozytywnej weryfikacji tożsamości osoby występującej na nagraniu wideo na podstawie wcześniejszej znajomości twarzy tej osoby.

Termin rozpoznanie oznacza, że jakość obrazu gwarantuje rozpoznanie osoby zdefiniowane jako zdolność rozpoznania na nagraniu wideo płci osoby, jej orientacyjnego wieku, ubrania, koloru włosów itp.

Powyższe określenia można także wyrazić w pix/m obserwowanego obiektu.

Typowo, dla identyfikacji obraz powinien mieć szczegółowość co najmniej 250 pix/m obserwowanego obiektu, natomiast rozpoznanie wymaga szczegółowości co najmniej 125 pix/m.

 

Ilustracja określeń Identyfikacja, Rozpoznanie i Obserwacja
Ilustracja określeń Identyfikacja, Rozpoznanie i Obserwacja

 

Kamera Panomera® została zaprojektowana w taki sposób, aby dostarczyć obraz o wymaganej szczegółowości na każdej odległości obiektu od kamery. Im większa jest wymagana szczegółowość na dalszych odległościach, tym więcej trzeba użyć modułów kamerowych z obiektywami o dłuższych ogniskowych. W istocie te wymagania określają model kamery Panomera® oraz liczbę przetworników obrazu potrzebną do pokrycia zadanego obszaru. Doboru właściwego modelu kamery Panomera® dokonuje się na podstawie deklaracji klienta, który określa wymagania dla systemu nadzoru wizyjnego.

W praktyce, kamera Panomera® pozwala na rozpoznanie osoby z odległości 200m przy użyciu obiektywu o ogniskowej 50mm, lub z odległości 300m przy użyciu obiektywu 75mm. Na połowie tych odległości przy tych samych obiektywach Panomera® dostarcza obrazu o dostatecznej szczegółowości dla identyfikacji osób czyli identyfikacja jest możliwa do odległości 100m przy obiektywie 50mm oraz do 150 m dla obiektywu 75 mm.

Na wykresie poniżej pokazano jak kamera Panomera® w porównaniu do kamery z pojedynczym przetwornikiem obrazu utrzymuje zdolność do rozpoznawania lub identyfikacji osób ze wzrostem odległości dzięki zastosowaniu większej liczby przetworników obrazu i obiektywów.

Rozpoznawanie osób (>125 pix/m)
Rozpoznawanie osób (>125 pix/m)

 

Zdjęcie po lewej pokazuje obraz o szczegółowości lepszej niż potrzebna do rozpoznania osób i tylko niewiele mniejszej niż potrzebna do identyfikacji. Głowa człowieka zajmuje około 70 pikseli co odpowiada szczegółowości 200 pix/m. Odległość od kamery z obiektywem 75 mm wynosi około 200m. Obraz zapewnia rozpoznanie, a być może nawet identyfikację osoby.

Zdolność obserwowania szczegółów na tak dużych odległościach bez użycia ruchomych kamer PTZ ze zmienną optyką powoduje, że Panomera® jest naprawdę unikalną kamerą.

Instalacja kamery Panomera® jest łatwa (tylko 2 kable) a na dodatek nie zawiera ona żadnych ruchomych elementów mechanicznych zatem nie zużywa się w czasie pracy.

W typowej stadionowej instalacji CCTV  z tradycyjnymi kamerami PTZ , gdy nastąpi jakiś incydent w obszarze innym niż ten na który aktualnie skierowana jest kamera PTZ nie ma możliwości późniejszego odtworzenia i analizy zdarzeń w tym obszarze z nagranego materiału.

Incydent został po prostu pominięty na nagraniu z tradycyjnej kamery PTZ.

Nie dzieje się tak w przypadku zastosowania kamery Panomera®. Nawet gdy incydent nie został zauważony podczas obserwacji na żywo, operator może cofnąć nagranie i zobaczyć przebieg zdarzeń, jak to pokazano na zamieszczonych tutaj rzeczywistych przykładach.

To naprawdę wyjątkowa zaleta technologii Panomera®

Należy tu podkreślić, że zmieszczone tu przykładowe obrazy pochodzą z rzeczywistych kamer Panomera®.

Wszystkie widoki zdarzeń, które łatwo można było przeoczyć pochodzą z tej samej kamery – nie są to widoki z różnych kamer. Pokazane tu szczegóły są jedynie elektronicznie powiększone i pokazują rzeczywistą optyczną rozdzielczość kamer Panomera® na takich odległościach.

 

Odpalenie racy zarejestrowane przez kamerę Panomera®
Odpalenie racy zarejestrowane przez kamerę Panomera®

 

Nie tyko twarze lecz także numery rejestracyjne są lepiej widoczne przy użyciu kamery Panomera®
Nie tyko twarze lecz także numery rejestracyjne są lepiej widoczne przy użyciu kamery Panomera®

Głębia ostrości kamery Panomera®

Panomera® zapewnia nie tylko większą szczegółowość obrazu na dużych odległościach lecz także znacznie większą głębię ostrości przez indywidualny dobór głębi ostrości niezależnie dla każdego ze składowych modułów kamerowych.

Głębia ostrości Panomera® (góra) i standardowej kamery (dół)
Głębia ostrości Panomera® (góra) i standardowej kamery (dół)

 

Głębia ostrości: po lewej Panomera®, i standardowa kamera po prawej
Głębia ostrości: po lewej Panomera®, i standardowa kamera po prawej

 
W standardowej kamerze głębia ostrości zależy od płaszczyzny ogniskowania obiektywu oraz otworu przysłony (F-stop).

W kamerze Panomera® obowiązuje ta sama zasada, jednak Panomera® ma różne obiektywy dla różnych odległości obserwacji zatem wynikowa głębia ostrości jest złożeniem wszystkich głębi ostrości poszczególnych obiektywów zogniskowanych na różnych płaszczyznach.

Głębia ostrości kamery Panomera® jest w rezultacie znacznie większa niż głębia ostrości standardowej kamery o tym samym polu widzenia.

W kamerach Panomera® używane są tylko  wysokiej jakości obiektywy
W kamerach Panomera® używane są tylko wysokiej jakości obiektywy

Jakość optyczna obrazu Panomera®

Ostrość optyczna obrazu kamery Panomera® jest zapewniona przez dobór najlepszych obiektywów CCTV o rozdzielczości 4MP odpowiednich do rozdzielczości użytych przetworników obrazu. Wraz z rozwojem kamer CCTV od standardowej rozdzielczości (SD) do high definition (HD) i megapikselowych (MP) wymagania jakościowe dla obiektywów dramatycznie wzrosły. Wiele instalacji CCTV nie spełnia oczekiwań na skutek użycia kiepskich obiektywów z nawet dobrej jakości przetwornikami.

Inżynierowie Firmy Dallmeier bardzo dobrze o tym wiedzą i zawsze przy projektowaniu kamer Panomera® poszukują najlepszych rozwiązań w tym także najlepszych obiektywów. Z optycznego punktu widzenia obiektywy typu varifocal mają słabą jakość w porównaniu do obiektywów stałoogniskowych przede wszystkim z powodu konstrukcji mechanicznej, ale także i zastosowanych elementów optycznych.

Popularny obiektyw po lewej i dobry obiektyw Panomera® po prawej
Popularny obiektyw po lewej i dobry obiektyw Panomera® po prawej

 
Z tego właśnie powodu w kamerze Panomera® stosuje się wyłącznie obiektywy stałoogniskowe o najwyższej jakości optycznej. W efekcie szczegóły obrazu są wiernie odwzorowane nawet w najdalszych fragmentach pola widzenia kamery Panomera®.

Wszystkie regulacje mechaniczne i optyczne każdego z modułów kamery Panomera® są dokonywane w fabryce z zachowaniem najwyższych standardów firmy Dallmeier. Instalator kamery Panomera® nie musi dokonywać żadnych poważniejszych regulacji za wyjątkiem ewentualnej automatycznej korekty w celu optymalizacji paralaksy dla określonego pola widzenia.

Specjalne ustawienie obiektywów dla optymalnego pola widzenia
Specjalne ustawienie obiektywów dla optymalnego pola widzenia

Ciągły zapis z pełną prędkością

Kolejną ważną właściwością systemu Panomera® jest ciągły zapis całego obrazu z pełną prędkością, aby żadne wydarzenie lub akcja nie zostały pominięte. Co więcej, właściwość ta została osiągnięta przy wyjątkowo niskim zapotrzebowaniu na przepustowość sieci dzięki inteligentnemu wykorzystaniu najbardziej efektywnej z aktualnie dostępnych kompresji H.264.

Jak już wcześniej wspomniano, strumień wideo nawet największej, 17-to przetwornikowej kamery Panomera® nie przekracza 100Mb/s, gdyż strumień generowany przez każdy z 17 przetworników na poziomie 6Mb/s daje łącznie 100Mb/s. Każdy przetwornik obrazu w kamerze Panomera® strumieniuje w sposób ciągły z najwyższą prędkością 30 fps (klatek na sekundę). Jest to możliwe przy użyciu kompresji H.264.

Kilku konkurencyjnych producentów kamer megapikselowych mogłoby zgłaszać porównywalność osiągów swoich kamer do kamery Panomera® lecz żaden z nich nie potrafi dostarczyć równocześnie takiej szczegółowości obrazu przy wysokiej częstotliwości klatek, a w dodatku przy tak małym zapotrzebowaniu na przepustowość sieci jak Panomera®.

Odpalenie racy zarejestrowane przez kamerę Panomera® na nagraniu w czasie rzeczywistym
Odpalenie racy zarejestrowane przez kamerę Panomera® na nagraniu w czasie rzeczywistym

 

W typowych systemach nadzoru wideo jednym z kluczowych elementów monitorowanych jest aktywność ludzi, która może pozostać niezarejestrowana na nagraniach poklatkowych. Panomera® zapewnia możliwość nie tylko obserwacji całego chronionego obszaru na żywo lecz także możliwość odtwarzania dowolnego fragmentu tego obszaru na którym zaistniał incydent w celu zlokalizowania sprawcy, jak to pokazano na ilustracji poniżej.

Sprawca odpalenia racy zlokalizowany na nagraniu w czasie rzeczywistym z kamery Panomera®
Sprawca odpalenia racy zlokalizowany na nagraniu w czasie rzeczywistym z kamery Panomera®

Czułość i dynamika

Nowoczesne kamery HD i megapikselowe w porównaniu ze starymi kamerami analogowymi mają piksele o bardzo małych rozmiarach co przekłada się na niższą czułość i zakres dynamiki tych kamer.

Dla aplikacji wymagających obserwacji scen o słabym oświetleniu kamery Panomera® wyposaża się w przetworniki specjalnie przeznaczone do pracy w takich warunkach i zapewniające doskonałe rezultaty odwzorowania kolorów przy niskim poziomie oświetlenia.

Obraz kamery Panomera® przy słabym oświetleniu

 
Nowoczesne kamery z powodu ograniczonych rozmiarów pikseli przy pracy w warunkach słabego oświetlenia wykazują także niedobór zakresu dynamiki przy obserwacji scen o dużym kontraście.

W kamerze Panomera® obraz oglądanej sceny jest złożony z wycinkowych obrazów poszczególnych modułów kamerowych, na których różnice kontrastu są zwykle mniejsze niż na całej scenie dzięki czemu zakres dynamiki na całym polu widzenia kamery Panomera® jest znacznie zwiększony. Widać to na poniższym przykładzie.

Zakres dynamiki kamery z pojedynczym przetwornikiem (po lewej) i kamery Panomera® (po prawej)
Zakres dynamiki kamery z pojedynczym przetwornikiem (po lewej) i kamery Panomera® (po prawej)

Panomera® Effect - demo

Podział obrazu

Prawdziwe sceny rzadko dokładnie odpowiadają formatom 16:9 lub 4:4. W celu uwzględnienia wszystkich obszarów zainteresowania, często przyjmuje się nieważne przestrzenie, np. takie jak niebo. Monitoring tych obszarów jest niepotrzebnym marnowaniem zasobów (dysków, serwerów storage).

W przypadku technologii multifocal sensor system proporcje mogą być dostosowane indywidualnie.
Nie ma potrzeby stosowania stałych formatów, takich jak 16:9 czy 4:3, można także użyć innych, takich jak 11:5, 4:4 lub 8:1.
Jest to jedna z tych cech, która udostępnia Panomera® by idealnie dopasować rozwiązanie do każdego obszaru operacyjnego.

 

Format obrazu:

2x single-sensor - kamery megapikselowe w formacie 4:3

Panomera®
 
 

Stosunek pikseli:

2x single-sensor - kamery megapikselowe w formacie 4:3

Panomera®

Obszary zastosowań

Obszary zastosowań

W zależności od obszaru zastosowania, dostępne są różne modele Panamera®, czy to dla rozległych obszarów lub mniejszych powierzchni wymagających wysokiej jakości nadzoru.

Przykłady zastosowań Panamera® to m. in.:

 

Podsumowanie kluczowych zalet kamery Panomera®

1) Unikalny Efekt Panomera®

 
Dzięki Efektowi Panomera® możliwe jest zobrazowanie z zupełnie nową jakością obszarów zarówno szerokich jak i o dużych odległościach.

Panomera® wykraczając daleko ponad konwencjonalny standard HD 1080p na nowo definiuje często używane określenie „wysoka rozdzielczość”, gdyż Efekt Panomera® zaczyna się tam, gdzie kończą się możliwości kamer HD i megapikselowych.

2) Najwyższa szczegółowość obrazu nawet na dużych odległościach

Panomera® wyróżnia się całkowicie nowatorską koncepcją użycia wielu przetworników obrazu i obiektywów w celu stworzenia jednolitego obrazu obserwowanej sceny. Innowacyjne zasady geometrii konstrukcji pozwalają na taki rozkład pikseli w przetwornikach obrazu, aby nawet najdalsze obiekty w polu widzenia kamery były wyświetlane z taką samą szczegółowością jak pierwszy plan.

3) Nadzwyczajna rozdzielczość optyczna

Wykorzystanie w konstrukcji kamer Panomera® stałoogniskowych obiektywów najwyższej jakości zapewnia doskonałą rozdzielczość obrazu nawet najdalszych obiektów w polu widzenia.

4) Bardzo duża głębia ostrości

W odróżnieniu od standardowych kamer z jednym przetwornikiem obrazu, których głębia ostrości jest ograniczona i zależy od ustawienia przysłony pojedynczego obiektywu, Panomera® zapewnia głębię ostrości, która jest sumą głębi ostrości poszczególnych modułów kamerowych zorientowanych na obserwację obiektów położonych na różnych odległościach od kamery.

W rezultacie głębia ostrości kamery Panomera® pokrywa pole widzenia od bezpośredniej bliskości kamery aż do odległości rzędu setek metrów.

5) Skalowalna rozdzielczość

W zależności od konkretnych zastosowań dostępne są różne modele kamery Panomera®: do obserwacji szerokich, rozległych planów, dalekiego zasięgu lub mniejszych lecz trudnych do instalacji obszarów chronionych. Szczegółowość obrazu potrzebna na różnych odległościach obserwacji może być dobrana indywidualnie. System wieloprzetwornikowy może być dostosowany do dowolnych potrzeb użytkownika, a rozdzielczość kamery może być skalowana niemal bez ograniczeń.

6) Ciągła rejestracja obrazu całego obszaru chronionego

Panomera® rozwiązuje znany problem związany z użyciem kamer PTZ, gdzie operator musi wybierać pomiędzy ogólnym obrazem obserwowanej sceny, a obserwacją szczegółów w zbliżeniu. Dla kamery Panomera® nie jest ważne, na obserwacji którego fragmentu sceny skupia się w danym momencie operator, ponieważ Panomera® zawsze rejestruje obraz całego pola widzenia. Każde zdarzenie w polu widzenia kamery może być na podstawie nagrań zrekonstruowane na przykład jako materiał dowodowy dla sądu, a biorące w nim udział osoby można zidentyfikować.

7) Nagrania w czasie rzeczywistym do 30 klatek/s

Panomera® rejestruje materiał wideo w czasie rzeczywistym z prędkością do 30 klatek na sekundę.

8) Dostępność dla wielu użytkowników

W przeciwieństwie do kamer PTZ, które mogą być w danym momencie kontrolowane tylko przez jednego operatora, Panomera® umożliwia niezależną nawigację po całym polu widzenia nieograniczonej liczbie operatorów. Mimo, że wszyscy operatorzy są połączeni z tą samą kamerą, każdy z nich może wybrać do obserwacji dowolny fragment sceny, przesuwać go i przybliżać według swoich potrzeb.

9) Multicast

Dzięki zdolności kamery Panomera® do pracy w trybie multicast, wielu operatorów może korzystać z jej obrazu bez potrzeby zwielokrotniania strumieni danych transmitowanych w sieci. Ta właściwość znacząco redukuje wymagania dotyczące przepustowości sieci. W konsekwencji, można korzystać z wielu kamer Panomera® w celu pokrycia szerszego pola widzenia na większych odległościach.

10) Brak ruchomych części mechanicznych

W przeciwieństwie do kamer PTZ Panomera® nie zawiera żadnych ruchomych elementów mechanicznych, zatem nie zużywa się w czasie pracy znacznie wydłużając czas eksploatacji kamery. Co więcej, wykorzystanie tylko jednego punktu instalacji kamery na chronionym obszarze zamiast wielu punktów kamerowych redukuje liczbę możliwych źródeł awarii.

11) Łatwa instalacja i konserwacja

Panomera® pozwala na obserwację z pojedynczej lokalizacji obszaru, który przy użyciu standardowych kamer HD musiałby być pokryty polem widzenia wielu kamer rozproszonych na wielu lokalizacjach. Mniejsza liczba lokalizacji kamer ogranicza znacznie koszty infrastruktury (maszty, kable, zasilanie itp.) jak również koszty serwisu i konserwacji.

12) Ogólny koszt zastosowania kamery Panomera® do ochrony danego obszaru jest znacznie mniejszy

Całkowity koszt systemu Panomera® do ochrony rozległego obszaru jest znacznie mniejszy niż koszt odpowiadającego mu systemu pojedynczych kamer na tym samym obszarze.

13) Automatyczne śledzenie obiektów na rozległym obszarze

Jedna kamera Panomera® może nadzorować z jednej lokalizacji bardzo duży obszar z nadzwyczajną szczegółowością. Przemieszczanie się obiektów takich jak osoby lub pojazdy może być odtworzone nawet na dużych dystansach bez luk w nagraniu i bez potrzeby przełączania się między kamerami. Proces ten dzięki inteligentnej analizie obrazu jest w pełni automatyczny.

14) Zgodność ze standardem ONVIF

Panomera® jest w pełni zgodna z ONVIF profile S, co oznacza, że integracja z istniejącymi lub pochodzącymi od innych producentów systemami zdolnymi do komunikacji z protokołem ONVIF profil S nie nastręcza trudności.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Więcej...